Sida uu dhigayo Qodobka 12aad ee Xeerka Shaqaalaha Rayidka ah sanad walba waxaa u qofka shaqaala ahi leeyahey isugeyn 12 maalmood oo fasaxyada qaran ah (public holidays), oo qofka shaqaalaha ahi uu qaadanayo boqolkiiba boqol (100%) mushaharkiisa, hadii uu shaqeeyo waana sidan:


Sida uu dhigayo Qodobka 12aad ee Xeerka Shaqaalaha Rayidka ah sanad walba waxaa u qofka shaqaala ahi leeyahey isugeyn 12 maalmood oo fasaxyada qaran ah (public holidays), oo qofka shaqaalaha ahi uu qaadanayo boqolkiiba boqol (100%) mushaharkiisa, hadii uu shaqeeyo waana sidan:

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *